Правила прийому до гімназії

Прийом учнів до 2-11-х класів (на конкурсній основі) на 2017-2018 навчальний рік тимчасово припинено у зв'язку з відсутністю вільних місць (відповідно до "Правил прийому учнів на конкурсній основі на 2014-2019 н.р.")

 

ПРИЙОМ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗАВЕРШЕНО!

СПИСКИ УЧНІВ 1-Х КЛАСІВ

 

Правила прийому
до 2-4 класів гімназії біотехнологій № 177

1. Загальні положення
1.1.  Гімназія біотехнологій № 177  здійснює прийом дітей до 2-4 класів   при наявності вільних місць на умовах конкурсного відбору.
1.2.  Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією гімназії, виносяться на обговорення   педагогічної ради та затверджуються директором гімназії.
1.3.  До 2-4 класів  гімназії біотехнологій № 177 приймаються громадяни України, які, як правило, проживають у місті Києві, незалежно від расових ознак, релігійних переконань, майнового стану родини.
1.4.  Прийом та навчання громадян зарубіжних країн здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців» та постановою Кабінету Міністрів України № 136 від 26.02.1993 «Про навчання іноземних громадян в Україні».
1.5.  У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання,  середній бал табеля успішності  яких не нижче 9,0.
1.6.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу
2.1.  Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (серпень).
2.2.  Додатковий конкурсний прийом, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний.
2.3.  Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується директором гімназії.
2.4.  Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.
2.5.  Для участі у конкурсному випробуванні допускаються діти на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміщують) на ім’я директора гімназії та табеля успішності.
2.6.  Разом із переліченими документами конкурсна комісія приймає копії  Похвальних листів, грамот переможців районних та міських конкурсів та олімпіад.

3. Проведення конкурсу
3.1.  Конкурсні випробування проводяться у письмовій формі за змістом навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів:
? з української мови  –  тестове випробування;
? з математики –  тестове випробування;
? з англійської мови – тестове випробування;
? з профільних предметів «Людина, природа,  Всесвіт» та «Людина,  громадянин,  держава» ( Я і Україна ) – тестове випробування;
? читання – перевірка механіки читання.
3.2. Оцінювання з кожного тестового випробування проводиться за дванадцятибальною системою.
3.3. Учні, які нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» звільняються від одного випробування (на  вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.4.  Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів, які зберігаються  у навчальному закладі протягом одного року.

4. Порядок зарахування
4.1. Діти, які успішно витри¬мали тестування, зараховуються до гімназії на підставі рішення конкурсної комісії наказом директора  навчального закладу.
4.2. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) можуть звернутися до голови  цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів і розглядається протягом тижня з дня подання.
4.3.  Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є директор гімназії. Забороняється проведення додаткових співбесід під час розгляду апеляції.

4.4.  Учні гімназії, які з поважних причин припинили заняття в гімназії, у разі повернення протягом навчального року, зараховуються без конкурсних випробувань.
4.5.  Для вступу до 2 - 4 класів гімназії подаються такі документи: заява на ім’я директора, особова справа, копія свідоцтва  про  народження, медична картка встановленого зразка.
4.6.  Для зарахування до навчального закладу  документи  надаються не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсних випробувань.

5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1.  Директор навчального закладу несе  персональну відповідальність за дотриманням вимог про порядок конкурсного прийому дітей до гімназії.
5.2.  Контроль за організацією, проведенням конкурсу та зарахуванням учнів до гімназії, результатами конкурсного відбору покладається на Управління освіти Солом’янської  РДА в місті Києві.

 Правила прийому до 5-10 класів

1. Гімназія біотехнологій № 177 м. Києва  здійснює приймання учнів до 5-го класу на конкурсній основі  при наявності вільних місць.

 2. До 6, 7, 8, 9-х класів здійснюється приймання учнів на конкурсній основі при наявності вільних місць у класах на кінець поточного навчального року.

3. До 10-х класів здійснюється приймання учнів на конкурсній основі за профілями навчання: біотехнологічний профіль, суспільно-гуманітарний профіль.

4. До конкурсного відбору допускаються учні незалежно від місця проживання і мови навчання, які закінчили у 2013/2014 навчальному році відповідний клас.

5. До конкурсної комісії подаються:

заява батьків або осіб, які їх замінюють, про згоду на обробку персональних даних дитини;

заява батьків або осіб, які їх замінюють, про прийом до гімназії на конкурсній основі з пред’явленням власних паспортів;

копія свідоцтва про народження дитини або паспорту;

табель успішності за поточний навчальний рік, до 10-го класу – свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком до нього. Оцінки за навчальні досягнення не повинні бути менше  9 балів;

медичний паспорт школяра.

      Разом із переліченими документами конкурсна комісія приймає копії похвальних грамот, дипломів, свідоцтв, творчі роботи, які підтверджують здібності з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

6. Форма проведення випробувань - тестова

 

6. Конкурсні випробування проводитимуться за змістом навчальних програм загальноосвітньої школи з таких предметів:

до 5-го класу:

українська мова

математика

біологія( природа

історія

іноземна( англійська )мова)

до 6, 7, 8, 9-х класів:

українська мова

математика

біологія( природа

історія

іноземна( англійська )мова)

до 10-го класу

українська мова

математика

біологія( природа

історія

іноземна( англійська )мова)

 7. Від конкурсних випробувань з відповідного предмета звільняються:

учасники міжнародних олімпіад, конкурсів;

призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад;

учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

При цьому учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів. Ще одне випробування проводиться для таких учнів з іншого предмету.

8. Учні, які нагороджені Похвальним листом „За високі досягнення у навчанні” звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до прото­колу максимальної кількості балів.

9. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

10. Прийом документів проводиться з  19  травня  2014 року  і закінчується за два дні до початку конкурсних випробувань.                   

11. Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року у такі терміни:

·         до 5, 6, 7, 8, 9-х класів  –  з 02 по 13 червня 2014 року.

·         до 10-х класів - з 18 по 27 червня 2014 року

Конкурсні іспити проводяться лише у визначені цими правилами дні.

12. За наявності вільних місць після зарахування учнів у червні 2014 року проводиться додатковий прийом у серпні 2014 року, але не пізніше ніж за два тижні до початку навчального року.

13. Вступники, які отримали з будь-якого випробування бали початкового рівня навчальних досягнень, не допускаються до наступного випробування та відраховуються з числа вступників, але можуть брати участь у додатковому прийомі.

 14. Учні гімназії  біотехнологій № 177, які з поважних причин припинили навчання в гімназії, у разі повернення протягом навчального року зараховуються без конкурсних випробувань.

15. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом   10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

16. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією протягом тижня після оголошення результатів конкурсу.

 17. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять кілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.